در حال نمایش 3 نتیجه

آموزش کاربرد روش‌های آماری در آزمون مهارت

آموزش کاربرد روش‌های آماری در آزمون مهارت

آموزش روشهای آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528
0
24,000,000 تومان
آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم‌گیری در آزمایشگاه
1
16,000,000 تومان
آموزش آشنایی با روش‌های آماری در مقايسات بين آزمايشگاهی

آموزش آشنایی با روش‌های آماری در مقايسات بين آزمايشگاهی

آموزشی آشنایی با روش‌های آماری مورد استفاده در مقايسات بين آزمايشگاهی
2
16,000,000 تومان