این دوره آموزشی به بررسی نحوه تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی با استفاده از نرم‌افزارهای Analyse-it و XLSTAT می‌پردازد. در کنار آموزش جامع استفاده از این نرم‌افزارها، تمامی نکات کلیدی که باید هنگام تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمایش بر اساس استانداردهای ISO 16140 مد نظر قرار گیرد، توضیح داده می‌شود. شرکت‌کنندگان پس از پایان این دوره، قادر خواهند بود تا تحلیل‌های آماری مرتبط با کنترل ویژگی‌های عملکردی روش‌های آزمایشی (شامل حساسیت، اختصاصیت، LOD50، اریبی تخمینی، تکرارپذیری، تجدیدپذیری و پروفایل درستی) را به راحتی در آزمایشگاه خود اجرا کنند.

هدف از برگزاری دوره آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با فنون تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون بر اساس الزامات سری استانداردهای استاندارد ISO 16140 می‌باشد. فراگیران در این دوره آموزشی توانایی کار با نرم افزار analyse-it و Xlstat براي تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون کمی و کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی را خواهند آموخت. همچنین در دوره آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون چندين کارگاه آموزشي متناسب با نیازهای شرکت‌کنندگان بررسی ویژگی‌های عملکرد روش‌های آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی ارائه می‌گردد.

سرفصل دوره آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

سرفصل مطالب دوره آموزش صحه‌گذاری روش‌های آزمون میکروبیولوژی:

1- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون؛

2- مقدمه‌ای بر تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون میکروبیولوژی؛

3- هدف و دامنه کاربرد سری استانداردهای ISO 16140؛

4-  آشنایی با مفاهیم پایه در تصدیق  و صحه‌گذاری روش‌های آزمون میکروبیولوژی؛

5- اصول کلی تصدیق روش‌های آزمون جستجو و شناسایی (کیفی) یا روش‌های کمّی؛

6- تعیین LOD50 در روش‌های آزمون کیفی؛

7- بررسی حساسیت و اختصاصیت در روش‌های آزمون کیفی؛

8-بررسی انحراف استاندارد تجدید‌پذیری درون‌آزمایشگاهی؛

9- تعیین اریبی تخمینی (eBias) در آزمون‌های کمی؛

10- بررسی میزان توافق در نتایج آزمون کیفی با استفاده از ضرایب کاپا و کندال؛

11- مطالعه جامع بودن و منحصر بودن؛

12- منابع و مراجع؛

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

معرفی سری استانداردهای ایزو 16140

استاندارد ISO 16140 یک سری استانداردها در زمینه میکروبیولوژی زنجیره غذا است. این سری استانداردها به منظور تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون توسعه داده شده‌اند. این استانداردها شامل شش بخش با عنوان کلی “میکروبیولوژی زنجیره غذا” می‌شوند. در ادامه، توضیحی اجمالی از برخی از این استانداردها آمده است:

ISO 16140-1: قسمت 1: واژه نامه

ISO 16140-2: پروتکل صحه‌گذاری روش‌های جایگزین در برابر یک روش مرجع

ISO 16140-3: پروتکل تصدیق روش‌های مرجع و جایگزین صحه‌گذاری شده دریک آزمایشگاه

ISO 16140-4: پروتکل صحه‌گذاری روش در یک آزمایشگاه

ISO 16140-5: پروتکل صحه‌گذاری بین آزمایشگاه فاکتوریل برای روش‌های غیر اختصاصی

ISO 16140-6: پروتکل صحه‌گذاری روش‌های جایگزین برای روش‌های تایید و تایپینگ میکروبیولوژی

هدف و دامنه کاربرد استانداردهای ایزو 16140:

استانداردهای ISO 16140 به منظور بهبود روش‌های آزمایشی و اطمینان از دقت و صحت نتایج در زمینه میکروبیولوژی غذا توسعه داده شده‌اند. این استانداردها توسط گروه‌های کاری با مشارکت بیش از 100 کارشناس از 23 کشور و نهادهای مرتبط تدوین شده‌اند. این تلاش‌ها به منظور بهبود کیفیت و قابلیت اعتماد روش‌های آزمایشی در صنعت غذا و بهره‌برداری از روش‌های جدید و موثرتر در این زمینه است. این سری از استانداردها برای تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های مورد استفاده  در موارد زیر کاربرد دارد:

الف- فرآورده‌های غذایی با مصرف انسانی؛

ب- فرآورده‌های غذایی با مصرف حیوانی ؛

پ- نمونه‌های برداشته شده از محیط در حوزه تولید، جابه‌جایی و فرآوری فرآورده‌های غذایی  انسان و حیوان، و

ت- نمونه‌های حاصل از مرحله اولیه تولید.

این استانداردها به طور خاص برای باکتری‌ها و قارچ‌ها کاربرد دارد. برخی از بندهای این استاندارد می‌تواند به صورت مورد به مورد برای سایر میکروارگانیسم‌ها و متابولیتهای آنها به کار رود.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما برای واحد آموزش آکادمی ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان آکادمی ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش آکادمی ارسال گردد. 

 • شماره حساب برای واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردی
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردی

شایان ذکر است هزینه اعلام شده برای دوره‌های آموزشی به صورت خالص مبلغ دریافتی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت مدرس دوره است. در صورت نیاز به فاکتور رسمی یا گواهینامه از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30 درصد به مبلغ اعلام شده، اضافه می‌گردد. 

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

نظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 13 رای
16.000.000 تومان
13 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
13
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

13 دیدگاه برای آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

 1. Homeira Amirkhani

  خیلی عالی و کاربردی بود

  پاسخ
 2. Aida Abbassayadi

  بعنوان اولین دوره ای که شرکت کردم دوره بسیار مفید و پر محتوایی بود به همراه استاد با حوصله و کسی که مطالب رو با دقت و جزئیات بسیار عالی بیان کردند

  پاسخ
  • mostafa dastmardi(خریدار محصول)

   با سلام و احترام
   از اینکه از دوره آموزشی برگزاری شده رضایت داریم، خرسند هستیم.
   پاینده پیروز باشید.

   پاسخ
 3. Soleyman Saadatfar

  آموزش مفهومی و ‌اثربخش

  پاسخ
 4. Faride Rabbani

  این دوره هم مثل کلاسهای قبل بسیار پر بار بود.

  پاسخ
 5. Salman Dashtifard

  خیلی عالی کاربردی مفید و مطالب به روز بود سپاس از لطفتون.

  پاسخ
 6. somaye kouchaki

  دوره بسیار عالی و مطالب بر اساس جدیدترین مراجع بین المللی بود. با تشکر از استاد ارجمند دکتر دستمردی گرامی.

  پاسخ
 7. joneyd alavi

  سپاس فراوان از استاد دستمردی بابت ارائه مطالب مفید و کاربردی

  پاسخ
 8. Roghayeh aalizadeh

  پیشنهاد می گردد در کنار هر اسلاید رفرنس مربوطه راهنما شماره اساندارد و ….در جزوه تایپ شود

  پاسخ
 9. farzane rahimizade

  ممنون از ارائه کامل و مفید دوره ی آموزشی، بسیار آموزنده بود.

  پاسخ
 10. nafise jahandari

  دوره بسیار خوب و اثر بخشی بود با تشکر از شما جناب آقای دکتر دستمردی، با آرزوی موفقیت های روز افزون

  پاسخ
 11. mahsa fazeli

  با تشکر از جناب آقای دکتر در خصوص مطالب مفید و کاربردی

  پاسخ
 12. Aqil shahzadeh

  با سلام و احترام
  به عنوان شخصی که دانش میکروبیولوژی به صورت اکادمیک نداشته و صرفا اندکی آشنایی با فرآینده ای 17025 دارم، این دوره ابزار و دانش مناسبی از نحوه تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون میکروبیولوژی، جهت پایش فرآیند های این حوزه در اختیارم قرار داد. لذا بر خود واجب می دانم از زحمات آقای دکتر کمال تشکر را داشته باشم.
  با سپاس

  پاسخ
  • mostafa dastmardi(خریدار محصول)

   با سلام و احترام
   از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

   پاسخ
 13. mahsa fazeli

  سپاس فراوان از مطالب مفید و دوره کاربردی

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید