دسته: عدم قطعیت اندازه گیری

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت بناگستر کرانه

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در شرکت بناگستر کرانه برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: بندر عباس – شرکت بناگستر کرانه
تاریخ برگزاری دوره: ۶ و ۷ مهر ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت صنعت شیمی ساختمان

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون‌های خواص فیزیکی و شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در شرکت صنعت شیمی ساختمان  برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – شرکت صنعت شیمی ساختمان
تاریخ برگزاری دوره: شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های مرتبط با مواد نفتی برای آزمایشگاه‌های شرکت پترو پالایش کوثر

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌های مرتبط با مواد نفتی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پترو پالایش کوثر به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تبریز – شرکت پترو پالایش کوثر
تاریخ برگزاری دوره: ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی برآورد عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های کمی در آزمایشگاه میکروبیولوژی در شرکت سولیکو کاله

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های میکروبیولوژی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و ISO 19036:2019 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت سولیکو کاله به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: آمل – شرکت سولیکو کاله
تاریخ برگزاری دوره: ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های شیمیایی برای آزمایشگاه‌های مجتمع پتروصنعت گامرون

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون‌های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های مجتمع پتروصنعت گامرون به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: بندرعباس – مجتمع پتروصنعت گامرون
تاریخ برگزاری دوره: ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون‌های پلیمری در شرکت آذر اتصال

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت آذر اتصال، تولیدکننده لوله و اتصالات پی وی سی، به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تبریز – شرکت آذر اتصال
تاریخ برگزاری دوره: ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون برای شرکت تولیدی و صنعتی اخشان

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت تولیدی و صنعتی اخشان، تولید کننده کمربند ایمنی خودرو، به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: سپیدان – شرکت تولیدی و صنعتی اخشان
تاریخ برگزاری دوره: ۶ و ۷ دی ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی برآورد عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های کمی در آزمایشگاه میکروبیولوژی در پژوهشگاه استاندارد

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های میکروبیولوژی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و ISO 19036:2019 برای کارکنان آزمایشگاه‌های پژوهشگاه استاندارد به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – پژوهشگاه استاندارد
تاریخ برگزاری دوره: ۱ و ۲ دی ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های شیمیایی برای آزمایشگاه‌های شرکت بهینه آزمای کیش

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون‌های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت بازرسی فنی بهینه آزمای کیش به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: کیش – شرکت بهینه آزمای کیش
تاریخ برگزاری دوره: ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق در شرکت پارسیان بهینه پایش

دوره آموزشی نقش عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در فرایند ارزیابی انطباق بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت پارسیان بهینه پایش، ارائه‌دهنده خدمات آموزش، بازرسی و آزمایشگاهی مرتبط با کنترل کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
برگزارکننده دوره: بندرعباس – شرکت پارسیان بهینه پایش
محل برگزاری دوره: بندرعباس – سالن اجتماعات اداره کل استاندارد
تاریخ برگزاری دوره: ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های شیمیایی برای آزمایشگاه‌های شرکت داروسازی امین

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون‌های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت داروسازی امین به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: اصفهان – شرکت داروسازی امین
تاریخ برگزاری دوره: ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت اندیشه ایمنی خودرو

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت اندیشه ایمنی خودرو به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: بابلسر – شرکت اندیشه ایمنی خودرو
تاریخ برگزاری دوره: آبان ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت سازه پویش

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت سازه پویش، بزرگترین تامین کننده سیستم‌های الکترونیکی و مکاترونیکی خودرو، به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تهران – شرکت سازه پویش
تاریخ برگزاری دوره: مهر ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون‌های پلیمری در شرکت زرین رویا (مای بیبی)

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت زرین رویا (مای بیبی) به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تهران – شرکت زرین رویا (مای بیبی)
تاریخ برگزاری دوره: مهر ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی برآورد عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های کمی در آزمایشگاه میکروبیولوژی در شرکت میهن

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های میکروبیولوژی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و ISO 19036:2019 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت میهن به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تهران – شهر لبنیات میهن
تاریخ برگزاری دوره: مهر ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های شیمیایی برای شرکت تولیدی بازرگانی اشجع باتری

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون‌های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت صنایع تولیدی بازرگانی اشجع باتری به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: اردبیل – شرکت صنایع تولیدی بازرگانی اشجع باتری
تاریخ برگزاری دوره: ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی