برچسب: پیام روز جهانی استاندارد

۰

پیام روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۱۶- استانداردها اعتماد سازند

استانداردها اعتمادسازند روسای سازمان‌های IEC ،ISO و ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد (۱۴ اکتبر ۲۰۱۶) پیام مشترکی صادر کرده‌اند، که متن پیام آنها به شرح زیر است: استانداردها ما را به روش‌ها و آیین کارهای اطمینان بخش و با چارچوب‌های قابل اعتماد همکاری متصل می‌سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک در باره طرف‌های یک ارتباط یا معامله، استانداردها در تجارت سودمند متقابل و بهره‌گیری مناسب از منابع در تجارت بین‌المللی ضروری می‌باشند. تعاملات اجتماعی برمجموعه‌ای از معیارها، مفاهیم یا معانی...