برچسب: ISO/IEC 17025:2017

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های در شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید. شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در سال ۱۳۷۷ با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیازشرکتهای  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام درسایت ۴ تاسیس شد و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال  ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید، با گسترش شرکت ها و افزایش اجرای طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت ۲ و ۳ ، شرکت فجر انرژی به منظور تامین یوتیلیتی طرح های جدید اقدام به اجرای طرح توسعه در سایت ۲ نمود. به منظور ارتقاء دانش کارکنان در بخش آزمایشگاه و استفاده از ابزارها و نرم افزارهای مناسب برای ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در این شرکت، اقدام برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های آب و فاضلاب با استفاده از نرم افزار qmsys Gum شده است.

برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
تاریخ برگزاری دوره: ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های مجتمع تولیدی نخ تایر صبا به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: زنجان – مجتمع تولیدی نخ تایر صبا
تاریخ برگزاری دوره: ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه در شرکت پویا شیمی

دوره آموزشی تفکر مبتنی بر ریسک در آزمایشگاه با نرم افزار Minitab 21 و Risk Guard بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پویا شیمی به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: بندرعباس – شرکت پویا شیمی
تاریخ برگزاری دوره: ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت پتروشیمی اروند

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: ماهشهر – شرکت پتروشیمی اروند
تاریخ برگزاری دوره: ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در شرکت Lox Agency

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت Lox Agency به مدت ۲۴ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: سلیمانیه – شرکت Lox Agency
تاریخ برگزاری دوره: ۱ و ۲ و ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های مرتبط با مواد نفتی برای آزمایشگاه‌های شرکت پترو پالایش کوثر

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌های مرتبط با مواد نفتی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پترو پالایش کوثر به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تبریز – شرکت پترو پالایش کوثر
تاریخ برگزاری دوره: ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت پرشین پوشش پلیمر

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پرشین پوشش پلیمر به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: یزد – شرکت پرشین پوشش پلیمر
تاریخ برگزاری دوره: ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزشی برآورد عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های کمی در آزمایشگاه میکروبیولوژی در شرکت سولیکو کاله

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون‌های میکروبیولوژی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و ISO 19036:2019 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت سولیکو کاله به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: آمل – شرکت سولیکو کاله
تاریخ برگزاری دوره: ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت صنایع جوش و برش آسیا (جوشا)

دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت صنایع جوش و برش آسیا (جوشا) به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: ساری – شرکت صنایع جوش و برش آسیا (جوشا)
تاریخ برگزاری دوره: ۲۱ و ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار MINITAB در شرکت پالایش نفت تبریز

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار minitab بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پالایش نفت تبریز به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تبریز – شرکت پالایش نفت تبریز
تاریخ برگزاری دوره: ۲ و ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار MINITAB در شرکت طنین پیک سبلان

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار minitab بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت طنین پیک سبلان، بزرگترین تولیدکننده انواع توپ‌های ورزشی در ایران، به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: اردبیل – شرکت طنین پیک سبلان
تاریخ برگزاری دوره: ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های شیمیایی برای آزمایشگاه‌های مجتمع پتروصنعت گامرون

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری برای آزمون‌های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های مجتمع پتروصنعت گامرون به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: بندرعباس – مجتمع پتروصنعت گامرون
تاریخ برگزاری دوره: ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار MINITAB برای مدیران کنترل کیفیت و آزمایشگاه در استان البرز

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار minitab بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای مدیران کنترل کیفیت و کارکنان آزمایشگاه‌های استان البرز به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

برگزارکننده دوره: کرج – انجمن مدیران کنترل کیفیت استان البرز
تاریخ برگزاری دوره: ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون‌های پلیمری در شرکت آذر اتصال

دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت آذر اتصال، تولیدکننده لوله و اتصالات پی وی سی، به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تبریز – شرکت آذر اتصال
تاریخ برگزاری دوره: ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

برگزاری دوره آموزش تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در شرکت پارسیان بهینه پایش

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 20 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت پارسیان بهینه پایش، ارائه‌دهنده خدمات آموزش، بازرسی و آزمایشگاهی مرتبط با کنترل کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

برگزارکننده دوره: شرکت پارسیان بهینه پایش
محل برگزاری دوره: بندر عباس – اداره استاندارد استان هرمزگان
تاریخ برگزاری دوره: ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی