فهرست استانداردهای ملی و روش های آزمون مورد استفاده در صنایع غذایی

اشتراک گذاری

 

در جدول زیر فهرست استانداردهای ملی و روش‌های آزمون مورد استفاده در صنایع غذایی آورده شده است متن کامل این استانداردها از لینک زیر قابل دانلود است:

 دانلود متن کامل استانداردهای ملی ایران

 

ادویه و چاشنی- زیره سبز – ویژگیها ۱۴
نمک طعام – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۶
ادویه و چاشنی – خردل – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۴۶
ادویه و چاشنی – فلفل سفید – ویژگیها ۲۵۱
ادویه و چاشنی – فلفل سیاه – ویژگیها ۲۵۱-۱
ادویه و چاشنی – زردچوبه در سته و ساییده (گرد) – ویژگیها ۲۵۲
ادویه – روش آزمایش ۲۵۳
زعفران – ویژگیها ۲۵۹-۱
زعفران – روشهای آزمون ۲۵۹-۲
ادویه و چاشنی- هل – ویژگیها ۳۲۰
ادویه و چاشنی- سرکه – ویژگیها ۳۵۵
ادویه – نمونه برداری ۵۱۲
ادویه و چاشنی – زنجبیل – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۳۶
مواد غذایی – رنگهای مجاز خوراکی- فهرست و ویژگیهای عمومی ۷۴۰
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها ۷۹۹
مواد غذایی – امولسیفایرها و استابیلایزرهای مصرفی ۹۴۹
نگهدارنده های مجاز خوراکی ۹۵۰
مواد غذایی – طعم دهنده های مجاز خوراکی – ویژگیها ۹۵۲
صمغ های مجاز خوراکی – ویژگیها ۹۶۸
ادویه و چاشنی – رازیانه تلخ – ویژگیها ۹۹۳
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار ۱۰۳۱
ادویه و چاشنیها – اندازه گیری مواد خارجی ۱۰۳۲
میخک درسته و ساییده – ویژگیها ۱۰۵۸
سبزیها – گشنیز درسته و ساییده (گرد گشنیز) – ویژگیها ۱۰۶۰
سبزیها – نعناع خشک شده – ویژگیها ۱۱۵۷
ادویه و چاشنی – زیره سیاه و زیره زرد – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۱۸۶
نمک ید دار – روش آزمون – بسته بندی و نشانه گذاری ۱۱۹۵
ادویه چاشنی – اندازه گیری، رطوبت ۱۱۹۶
ادویه و چاشنی – روش تعیین خاکستر کل ۱۱۹۷
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید ۱۲۵۳
شیرین کننده های مصنوعی – مواد افزودنی- ۱۳۰۲
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره الکلی ۱۳۶۲
ادویه و چاشنی ها – روش تعیین مقدار آلودگی ۱۳۶۵
ادویه و چاشنی- سرکه – روشهای آزمون ۱۳۹۴
ادویه و چاشنی- پودر کاری – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۴۴۰
ادویه و چاشنی – روش اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد ۱۶۱۹
آنتی اکسیدانها – ویژگیها و تشخیص خلوص ۱۶۲۴
ادویه و چاشنی – دانه کرفس – ویژگیها ۱۷۲۵
ادویه و چاشنی – چیلی و کاپسیکوم (درسته و گرد) – ویژگیها ۱۷۲۶
ادویه و چاشنی – تعیین نمونه گردی جهت آزمون ۱۷۲۷
وانیل – ویژگیها ۱۸۱۶
ادویه و چاشنی – استاندارد اندازه گیری خاکستر نامحلول در آب ۱۸۱۷
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار روغنهای فرار ۱۸۱۸
اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۰۵۶
آنزیم پکتیناز- روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۹
اسانس – تعیین نقطه انجماد – روش آزمون ۲۲۷۴-۱۳
اسانس – تعیین الکلهای آزاد نوع اول و دوم بوسیله استیله کردن در پیریدین – روش آزمون ۲۲۷۴-۱۴
اسانس – اسانس های دارای الکلهای نوع سوم – تعیین الکلهای آزاد از طریق تعیین ارزش استری پس از استیله کردن در پیریدین – روش آزمون ۲۲۷۴-۱۵
سبزیها – برگ بو – ویژگیها ۲۲۷۵
ادویه و چاشنی – نامگذاری ۲۲۷۷
ادویه و چاشنی – تمبر هندی – ویژگیها ۲۲۷۸
وانیلین – ویژگیها ۲۳۰۰
سبزیها – سیر خشک – تعیین مقدار سولفور آلیل ۲۳۰۷
ادویه و چاشنی – پیپرین در فلفل – تعیین مقدار ۲۳۲۲
ادویه و چاشنی – تمبر هندی – عصاره – ویژگیها ۲۳۴۰
مایونز و سسهای سالاد – ویژگیها ۲۴۵۴
ترشی ها – ویژگیها ۲۴۶۰
ادویه و چاشنی – جوزبویا و پوست آن – ویژگیها ۲۴۷۵
ادویه و چاشنی – پودر پاپریکا – ویژگیها ۲۴۷۶
ادویه و چاشنی – دارچین – ویژگیها ۲۵۱۵
ادویه و چاشنی – روش آزمون میکروسکوپی گرد پاپریکا ۲۵۱۶
سس گوجه فرنگی – ویژگیها ۲۵۵۰
خمیر مایه نان – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۵۷۷
ادویه و چاشنی – بادیان رومی – ویژگبها ۲۵۹۸
ادویه و چاشنی – آویشن – ویژگیها ۲۵۹۹
ادویه ساییده شده (آسیاب شده) – تعیین درجه نرمی ۲۶۰۰
رنگ های افزودنی (آلی مصنوعی) در مواد خوراکی – روش آزمون (جداسازی و تشخیص) ۲۶۳۲
مواد غذایی – رنگ های افزودنی (محلول در روغن) در مواد خوراکی به روش کروماتوگرافی ستونی ۲۶۳۳
مواد غذایی – رنگ-های افزودنی قطرانی در مواد خوراکی (روش آزمون) ۲۶۳۴
ادویه و چاشنی – زردچوبه – تعیین مقدار قدرت رنگی – روش اسپکتروفتومتری ۲۶۵۰
وانیل – واژه-نامه ۲۷۵۰
ادویه و چاشنی – روش تعیین مقدار پیرین در فلفل بروش اسپکتروفتومتری ۲۷۵۲
صمغ آگار غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۸۷۲
بیکینگ پودر – ویژگیها ۲۸۷۹
اسید فسفریک قابل مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۸۸۴
ادویه – آیین کار آماده-سازی و بسته-بندی ۲۸۸۹
سس مایونز و سس سالاد – ویژگیها و روش های آزمون میکروبی ۲۹۶۵
ادویه – آیین کار پرتودهی ۳۱۰۲
سبزیها – ترخون خشک – ویژگیها ۳۱۵۲
ادویه و چاشنی – رازیانه شیرین – ویژگیها ۳۱۷۴
ادویه و چاشنی – چیلی – تعیین اندیس اسکریل ۳۱۸۹
ادویه و چاشنی – پاپریکا – تعیین مقدار تام مواد رنگی طبیعی در گرد پاپریکا ۳۱۹۰
سبزیها – شنبلیله درسته و ساییده “گرد” – ویژگیها ۳۲۲۷
سبزیها – مرزه تابستانی – ویژگیها ۳۳۵۸
سبزیها – مرزه زمستانی – ویژگیها ۳۳۵۹
سدیم کربوکسی متیل سلولز مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۷۶
متابی سولفیت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۷۷
اسید پروپیونیک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۷۸
ادویه و چاشنی – خردل – گرد – ویژگیها ۳۴۰۴
ادویه و چاشنی – چیلی – کالپسائی سینویید تام بوسیله کروماتوگرافی(HPLC)-تعیین مقدار ۳۴۱۳
بذر زیره سیاه – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۷۱
سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۷۲
ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی- ۳۴۷۴
فسفریک اسید برای مصارف صنعتی و غذایی: اندازه گیری کلرید موجود – روش پتانسیومتری ۳۴۷۹
فسفریک اسید و سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی و غذایی اندازه گیری فلویور موجود ۳۴۸۵
فسفریک اسید برای مصارف صنعتی و غذایی – اندازه گیری وانادیم موجود – روش طیف سنجی ۳۴۸۶
فسفریک اسید برای مصارف صنعتی و غذایی تعیین اکسیدهای نیتروژن موجود – روش طیف سنجی ۳۴۸۷
آرد و فرآورده های آردی – مواد افزودنی مجاز – ویژگیها ۳۴۹۴
نارگیل – اسیدهای چرب تقطیر شده – ویژگیها ۳۵۶۱
بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۵۶۲
لیسیتن خوراکی – ویژگی و روشهای آزمون ۳۵۶۷
پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۵۷۱
سبزیها – پونه کوهی – ویژگیها ۳۵۸۲
سبزیها – سرو کوهی (ازبر) – ویژگیها ۳۵۸۳
نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۵
صمغ عربی (آکاسیا) – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۶
سوربات پتاسیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۷
پکتین مورد مصرف – صنایع غذایی – ویژگیها و روش-های آزمون ۳۶۲۴
نیتریت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۴۵
زعفران – روش نمونه برداری ۳۶۵۹
ادویه و چاشنی – ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژیک ادویه مورد مصرف خانگی و اماکن عمومی ۳۶۷۷
یدید پتاسیم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۹۵
یدات پتاسیم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۶۹۶
ادویه و چاشنی – بادیان ختایی – ویژگیها ۳۷۱۴
ادویه و چاشنی – کاسیا – ویژگیها ۳۷۱۵
ادویه و چاشنی – مرزنگوش خشک شده – ویژگیها ۳۷۱۶
نمک طعام – اندازه گیری خلوص (درصد جرمی کلرور سدیم) ۳۷۶۹
نمک طعام – اندازه گیری مواد نامحلول در آب ۳۷۷۰
نمک طعام – اندازه گیری کاهش جرم دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس ۳۷۷۱
سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۱
بوتیل هیدروکسی آنیزول مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۲
صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۳
سبزیها – الکیل کوهی – ویژگیها ۳۹۵۵
سبزیها – ریحان خشک – ویژگیها ۳۹۵۶
گلیسیرین خوراکی – ویژگیها و روش های آزمون ۴۰۲۸
نمک خوراکی – روشهای یددار کردن و ویژگیهای ماشین آلات آن ۴۰۴۵
نمک طعام – روش اندازه کلسیم و منیزیم ۴۰۵۸
ادویه و چاشنی – گلپر – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۱۸۵
جوش شیرین (بی کربنات سدیم) خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۲۷۰
بی کربنات آمونیوم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۱۳
ادویه و چاشنی – اندازه گیری کاپسایی سینویید تام در چیلی و اولیورزین های آن به روش اسپکترومتری ۴۳۵۴
ادویه و چاشنی – فلفل سبز خشک – ویژگیها ۴۳۵۵
ادویه و چاشنی – مریم گلی خشک – ویژگیها ۴۳۵۶
روغنها و چربیها- کلزا – اندازه گیری مقدار کلروفیل به روش اسپکترومتری ۴۳۸۰
اسید مالیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۸۳
متیل پارابن مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۸۴
اسید فوماریک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۳۸۵
ادویه و گیاهان خوشبوی خشک شده – آیین کار بهداشتی تهیه ۴۳۸۹
ادویه و چاشنی – زنجبیل و الیورزین های آن – اندازه گیری جینجرول و شوگل ها ۴۵۲۱
سبزیجات کاکوتی خشک – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۵۲۶
سس خردل ۴۵۵۲
اسید تارتاریک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۱۶
ال سیستین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۱۷
اسید لاکتیک مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۱۸
ادویه و چاشنی – نامگذاری گیاه شناسی ۴۶۹۶
دی استات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۰۳
ال – گلوتامات تک سدیمی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۰۴
گلیسین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۳۱
ال لیزین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۳۲
ال سیستیین منوهیدروکلراید مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۳۳
بیوتین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۵۱
ال متیونین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۵۲
ال گلوتامیک اسید مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۹۲
اسید سوربیک و سوربات پتاسیم در فرآورده های خوراکی – روش اندازه گیری ۴۸۲۵
آنزیم های متداول در صنایع غذایی و کاربرد آنها – فهرست بندی ۴۸۶۹
پتاسیم اسسولفام مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای ازمون ۴۹۴۷
دکسترین مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۰۹
کربنات منیزیم خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۴۷
پتاسیم اسسو لفام در فرآورده های رژیمی – روش آزمون ۵۰۴۸
تری کلسیم فسفات خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۰۷۱
بسته بندی – تجهیزات و تاسیسات کارگاههای بسته بندی زعفران – آیین کار ۵۰۹۷
سبزیها – بادرنجبویه – ویژگیها ۵۱۰۲
ادویه و چاشنی – زوفا – ویژگیها ۵۱۰۴
روغنها و چربیهای خوراکی – روش اندازه گیری نقطه ذوب به روش وایلی ۵۱۱۱
وانیل – روشهای آزمون ۵۱۸۴
سس ماکارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۲۱۶
سس ماکارونی با سویا – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۲۱۶
زعفران – آیین کار برداشت و فرآوری تا قبل از بسته بندی- ۵۲۳۰
گل محمدی – ویژگیها و روشهای آزمون گرد گلبرگ ۵۳۱۰
رنگهای افزودنی مصنوعی مجاز خوراکی – روشهای آزمون ۵۳۱۷
هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۳۱۸
ویتامین – مکملهای خشک – اندازه گیری تیامین – ریبوفلاوین،پیریدوکسین،نیاسین و اسیدفولیک بروش کروماتوگرافی منابع با کارآیی بالا ۵۳۳۳
عناب – آیین کار خشک کردن ۵۴۳۰
نمک طعام – فروسیانید سدیم – پتاسیم یا کلسیم روش اندازه گیری بر حسب یون فروسیانید ۵۵۵۰
نمک طعام – فروسیانید مصرفی – ویژگی ها و روشهای ازمون ۵۵۶۰
ادویه و چاشنی- سماق – ویژگیها و روشهای آزمون- ۵۵۶۳
گلرنگ – ویژگیها و روشهای آزمون- ۵۵۶۴
زعفران – ویژگیهای میکروبی و روشهای آزمون ۵۶۸۹
اسید فسفریک برای مصارف غذایی – اندازه گیری کلسیم(روش جذب اتمی با شعله) ۵۷۴۱
بی کربنات آمونیوم خوراکی – اندازه گیری دی اکسید کربن (روش تیترومتری) ۵۷۴۲
بی کربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی روش آزمون قلیاییت (روش حجمی) ۵۷۴۳
گلاب – ویژگیها وروشهای آزمون ۵۷۵۹
سس تند فلفل قرمز – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۷۸
لیمو ترش – گرد – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۰۳
مواد غذایی – افزودنیها – دی ال آلفاتوکوفرول – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۱۴
ماکارونی- مالتودکسترین – ویژگیها وروشهای آزمون ۶۰۹۱
ال – آرژینین مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۲
انیورپنول مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۳
گزانتان گام مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۴
پروتیین های گیاهی – راهنمای کلی برای استفاده در صنایع غذایی ۶۰۹۷
عصاره مالت – ویژگیهای میکروبی و بهداشتی ۶۰۹۸
نیاسین – مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۱۱۲
ادویه و چاشنی- تمبر هندی – ویژگیهای میکروبیولوژی و روشهای آزمون ۶۱۶۰
شیرین بیان-اندازه گیری اسید گلیسیریزیک در عصاره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا – روش آزمون ۶۶۹۹
زعفران – راهنمای  استقرار سیستم تجزیه وتحلیل عوامل خطرزا و  نقاط کنترل بحرانی  از مرحله برداشت تا بسته بندی – آیین کار ۶۷۶۲
مواد غذایی- مواد افزودنی کف زداهای مجاز مصرفی در فرآیند – فهرست اجزاء ۶۸۹۶
پروتئین گیاهی و فرآورده های آن ـ  پودر کتلت ـ ویژگیها و روشهای آزمون ۶۹۳۵
ادویه و چاشنی – اندازه گیری ترکیبات پیپرین در فلفل وعصاره های آن با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) – روش آزمون ۶۹۴۰
مواد غذایی- مواد افزودنی _ استات آلفا توکوفریل – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۹۵۸
زعفران- تعیین اسانس – روش آز مون ۷۰۰۱
آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون ۷۰۶۰
سس های امولسیونی – تعیین زرده تخم مرغ به روش کینولین فسفر مولیبدات – روش آزمون ۷۲۷۳
ریبوفلاوین به کاربردنی در صنایع خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۷۶۳۲
اسید فولیک مورد مصرف در صنایع خوراکی – ویژگیها و روشهای آزمون ۷۶۳۳
سس سویا-ویژگی ها و روشهای آزمون ۷۷۲۰
لیمو ترش خشک شده-ویژگیها و روش های آزمون ۷۹۳۱
مواد غذایی-مواد افزودنی-دی اکسید تیتان خوراکی-ویژگی ها و روش های آزمون ۸۰۱۹
مواد غذایی-مواد افزودنی-دی ال متیونین-ویژگی ها و روش های آزمون ۸۰۲۰
مواد غذایی-مواد افزودنی-پودر(گرد)فروکتوز خوراکی-ویژگی ها و روش های آزمون ۸۰۲۱
مواد غذایی-مواد افزودنی-پودر(گرد)لاکتوز خوراکی-ویژگی ها و روش های آزمون ۸۰۲۲
مواد غذایی-مواد افزودنی-بتا کاروتن-ویژگی ها و روشهای آزمون ۸۰۲۳
مواد غذایی-مواد افزودنی-بتا کاروتن۱۰درصد خوراکی محلول در آب-ویژگی ها و روش‌های آزمون ۸۰۲۴

 

 

 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

۹ دیدگاه‌

 1. هادی علیزاده فر گفت:

  لطفا استاندارد مواد غذایی برای کشور ترکیه می خواستم

 2. فاطمه احمدآبادی گفت:

  عرض سلام و احترام خدمت جناب دستمردی
  وقت بخیر
  استاندارد کلی فرم کل و مدفوعی و استافیلوکوکوس در بستنی و همچنین نحوه انجام آزمایشات مربوط به آن را می خواهم
  با تشکر

 3. زیبا گفت:

  با سلام
  مطالبی که در فهرست قرار دادید چطور باید دانلود کرد

 4. tara گفت:

  سلام خسته نباشید
  من هرچی سعی کردم برای دانلود این فایل موفق نشدم و زمان کمی دارم و تا ۲۴ ام باید مقاله رو کامل کنم و به بروشور استاندارد سس مایونز و ازمون هاش نیاز دارم لطفا کمکم کنید

 5. حسن طوماری گفت:

  سلام
  دوستان استانداردهای مربوط به شکر و بکینگ پودر رو کسی میدونه؟؟
  آزمون های مختلف موجود برای شکر و بکینگ پودر
  ممنون میشم کمکم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.