مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

بند ۸-۵ اقدامات مربوط به ریسک‌ها و فرصت‌ها در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اشتراک گذاری

کمیته CASCO پیش نویس داخلی برای رای‌گیری (CIB) ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 را در ۲۰۱۵-۰۹-۲۵ منتشر نمود.

در بند ۸-۵ این پیش نویس الزامات مربوط به “اقدامات مربوط به ریسک‌ها و فرصت‌ها” آورده شده است. این بند جایگزین بند اقدامات پیشگیرانه در ویرایش قبلی استاندارد ISO/IEC 17025:2005 شده است. متن کامل الزامات ذکر شده برای ریسک‌ها و فرصت‌ها به شرح زیر است

(تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش سال ۲۰۰۵ با رنگ سبز مشخص شده است).

 

۸-۵- اقدامات مربوط به ریسک‌ها و فرصت‌ها

۸-۵-۱- آزمایشگاه باید ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فعالیت های آزمایشگاهی در نظر بگیرید به منظور:

          الف) تضمین این که سیستم مدیریت می‌تواند به نتایج مورد نظر خود دست یابد.

          ب) ارتقاء فرصت‌ها برای رسیدن به اهداف آزمایشگاهی؛

          ج) جلوگیری، و یا کاهش اثرات نامطلوب و شکست بالقوه در فعالیت‌های آزمایشگاهی؛

          د) دستیابی به بهبود.

یادآوری: اگرچه این استاندارد مشخص می‌کند که سازمان برنامه عملیاتی را برای رسیدگی به ریسک در نظر بگیرد، اما به روش‌های رسمی برای مدیریت ریسک یا فرآیند مدیریت ریسک مستندشده نیازی نیست. آزمایشگاه‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا یک متدولوژی گسترده‌تر مدیریت ریسک این استاندارد برای توسعه  دادن مورد نیاز است یا نه، به عنوان مثال، از طریق استفاده از راهنمایی یا استانداردهای دیگر.

۸-۵-۲-آزمایشگاه باید موارد زیر را برنامه‌ریزی نمایید:

          الف) اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها

          ب) چگونگی انجام؛

             – یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی این اقدامات در سیستم مدیریت کیفیت؛

             – ارزیابی اثربخشی این اقدامات؛

۸-۵-۳- اقدامات انجام شده برای کاهش ریسک‌ها و فرصت‌های باید متناسب با اثرات بالقوه بر اعتبار فعالیت‌های آزمایشگاهی و کیفیت نتایج آزمایشگاهی باشد.

یادآوری ۱:  گزینه‌های پرداختن ریسک‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: شناسایی و اجتناب از تهدید، قبول ریسک به منظور دنبال کردن یک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال یا عواقب، به اشتراک گذاری ریسک و یا حفظ ریسک به وسیله تصمیم‌گیری آگاهانه.

یادآوری ۲: فرصت می‌تواند منجر به گسترش دامنه فعالیت‌های آزمایشگاهی، پرداختن به مشتریان جدید، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و امکانات دیگر برای رسیدگی به نیازهای مشتری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *