مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

صحه گذاری کلی یا صحه گذاری جزئی روش های آزمون

اشتراک گذاری

مطابق آنچه که در استاندارد ISO/IEC 17025 برای صحه گذاری روش های آزمون مطرح شده است:

صحه گذاری همیشه توازن بین هزینه ها، خطرات و امکانات فنی می باشد.

لذا با در نظر گرفتن سه جنبه هزینه، ریسک و امکانات فنی کارکنان آزمایشگاه بایستی در نظر بگیرند که آیا لازم است صحه  گذاری کلی انجام شود و یا صحه گذاری حزئی کفایت می‌کند.

پروتوکل آیوپاک جدول راهنمای مناسبی برای آنکه کارکنان آزمایشگاه بدانند برای هر یک از چهار دسته آزمون ارائه شده در این پروتوکل برای صحه گذاری چه مواردی را باید در نظر بگیرند، ارائه نموده است. همان طور که در این جدول نیز نشان داده شده است به عنوان مثال هنگانی که می خواهیم یک روش آزمون را برای شناسایی صحه گذاری نمایی تنها کافی است گزینش پذیری این روش را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم در این موارد چون روش آزمون کیفی است سایر موارد نیاز به صحه گذاری ندارد. بر این اساس می توان بدون آنکه ریسک افزایش یابد با هزینه و زمان کمتر صحه گذاری یک روش آزمون را انجام داد. 

گستردگی کار صحه گذاری برای چهار نوع روش آزمون

مشخصه عملکردی آزمایش شناسایی آزمایش کمی برای
ناخالصی
آزمایش حد برای
ناخالصی
تعیین کمی مؤلفه
اصلی
Performance characteristic
گزینش پذیری Selectivity
حد تشخیص       Limit of detection- LOD
حد تعیین       Limit of quantification-LOQ
گستره کاری     Working range
صحت (اریبی)     Trueness (bias)
دقت (تکرارپذیری و دقت میانی)     Precision (repeatability & 
intermediate precision)

 

برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار 

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “اعتباربخشی روش های آزمون با نرم افزار” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *