مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

بند ۷-۳- نمونه برداری در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC FDIS 17025:2017

اشتراک گذاری

target-population

کمیته CASCO پیش نویس نهایی برای رای گیری (FDIS) ویرایش جدید استاندارد  ISO/IEC 17025:2017 در تاریخ ۱۴ اگوست ۲۰۱۷ منتشر نمود. در بند ۷-۳ این پیش نویس نهایی الزامات نمونه برداری آورده شده است. متن کامل الزامات ذکر شده برای نمونه‌برداری به شرح زیر است:

۷-۳- نمونه برداری

بند ۷-۳-۱: آزمایشگاه وقتی نمونه برداری از نمونه‌ها، مواد یا محصولات را برای آزمایش یا کالیبراسیون بعدی انجام می دهد، باید یک طرح و روش نمونه برداری داشته باشد. روش نمونه برداری باید فاکتورهایی را که برای اطمینان از اعتبار نتایج آزمون یا کالیبراسیون متعاقب در نظر گرفته می‌شود، بررسی کند. طرح و روش نمونه برداری باید در محل انجام نمونه برداری در دسترس باشد. طرح‌های نمونه برداری باید، هر زمان که منطقی است، براساس روش‌های آماری مناسب باشد.

بند ۷-۳-۲: روش نمونه برداری باید موارد زیر را تشریح نماید:

الف) انتخاب نمونه‌ها یا محل‌ها؛

ب) طرح نمونه‌برداری؛ و

ج) برداشت، و آماده سازی نمونه یا نمونه‌ها از یک نمونه، ماده یا محصول برای تولید اقلام مورد نیاز در آزمون‌ها و کالیبراسیون‌ها متعاقب

یادآوری: هنگامی که نمونه ها توسط آزمایشگاه دریافت شود، جابجایی های بعدی می‌توان مطابق با بند ۷-۴ این استاندارد مورد نیاز باشد.

بند ۷-۳-۳: آزمایشگاه باید سوابق مربوط به داده‌های نمونه برداری را که بخشی از آزمایش یا کالیبراسیون که انجامی است، را حفظ کند. این سوابق باید در جایی که مرتبط است، شامل موارد زیر می شود:

الف) ارجاء به روش نمونه‌برداری به کارگرفته شده؛

ب) تاریخ و  زمان نمونه برداری؛

پ) اطلاعات مربوط به شناسایی و شرح نمونه (به عنوان مثال تعداد، مقدار و نام)؛

ت) مشخصات شخص که نمونه برداری را انجام داده؛

ث) مشخصات تجهزات مورد استفاده؛

ج) شرایط محیطی و حمل؛

چ) نمودارها یا سایر طرق معادل آنها که محل نمونه‌برداری را در صورت لزوم مشخص کند؛

ح) انحراف، اضافه یا حذف کردن از روش نمونه برداری و طرح نمونه برداری.

 

هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی نمونه‌ برداری با نرم افزار 

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “نمونه برداری پذیرشی با نرم افزار ASP II و Minitab” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *