برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار Minitab در آزمایشگاه‌های شرکت معیار گستر صدر

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با نرم افزار  minitab بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت معیار گستر صدر به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تهران – شرکت معیار گستر صدر

تاریخ برگزاری دوره: ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

 

سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱– آشنایی با مفاهیم پایه در تضمین کیفیت نتایج آزمون

۲- ارزیابی تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج اندازه‌گیری (repeatability & Reproducibility)

۳- بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون (Normality Test)

۴- بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری (Correlation)

۵-آشنایی با قابلیت‌های نرم افزار Minitab 18

۶- محاسبه پارامترهای آماری در  Minitab

۷- بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون در Minitab

۸- شناسایی داده‌های پرت در نرم افزار Minitab

۹- بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری در  Minitab

۱۰- مقایسه نتایج با یک مقدار مرجع (One Sample T-Test)

۱۱- بررسی اریبی نتایج اندازه‌گیری (Bias Study)

۱۲- مقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه (Two Variances)

۱۳- آزمون آماری مقایسه میانگین نتایج دو جامعه (Two Sample T-Test)

۱۴- مقایسه نتایج دو جامعه به صورت زوجی (Paired t)

۱۵- مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA)

۱۶- مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخص‌های آماری h و K

۱۷- شاخص‌های آماری  En، Z-Score  و Zeta-Score در آزمون مهارت

۱۸- استفاده از نمودارهای کنترل برای پایش عملکرد (Stability & Consistency Study)

 

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون 

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزارهای آماری” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *