برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی مراکز آزمایشگاهی مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان هرمزگان

اشتراک گذاری

دوره آموزشی ممیزی داخلی مراکز آزمایشگاهی مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد استان هرمزگان به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

برگزارکننده دوره: شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

محل برگزاری دوره: بندرعباس – اداره استاندارد استان هرمزگان

تاریخ برگزاری دوره: ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸

مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی:

۱- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای انجام ممیزی داخلی

۲- اصطلاحات و تعاریف ارزیابی مطابق با ISO 19011:2018

۳- انواع عدم‌انطباق‌ها در ارزیابی مطابق با ILAC G03

۴- الزامات عمومی در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۵- الزامات ساختاری در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۶- الزامات منابع در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۷- الزامات فرایندی در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۸- الزامات سیستم مدیریت در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

۹- رهنمودهای برای انجام ارزیابی مطابق با استاندارد ISO 19011

۹-۱- اصول ممیزی مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

۹-۲- مدیریت کردن برنامه ممیزی مطابق با ISO 19011:2018

۹-۳- فعالیت‌های ممیزی مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

۹-۴- شایستگی ممیزان مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

۹-۵- برخی توصیه‌های مهم به ممیزان

۱۰- کارگاه‌های آموزشی ممیزی داخلی

۱۱- منابع و مراجع

پیوست الف: راهنمایی‌های بیشتر برای طرح‌ریزی ممیزان و انجام ممیزی‌ها

هماهنگی برای برگزاری دوره‌ آموزشی ممیزی داخلی:

جهت هماهنگی برای برگزاری