مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

بند ۴-۱- بی طرفی در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC FDIS 17025:2017

اشتراک گذاری

۴-۱- بی طرفی 

۴-۱-۱- فعالیت‌های آزمایشگاه باید بیطرفانه انجام پذیرد. همچنین در مدیریت و ساختار آن بی‌طرفی حفظ شود.

۴-۱-۲- مدیریت آزمایشگاه باید به بیطرفی متعهد باشد.

۴-۱-۳- آزمایشگاه باید مسئول بیطرفی فعالیت‌های آزمایشگاه خود باشد و نباید اجازه دهد فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها، بیطرفی را به خطر بی اندازد.

۴-۱-۴- آزمایشگاه باید به طور مداوم مخاطرات مرتبط با بیطرفی خود را شناسایی کند. این شناسایی باید شامل مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها یا ارتباط آزمایشگاه یا روابط کارکنانش باشد. هر چند چنین روابطی ضرورتاً نشانگر مخاطرهای برای بیطرفی آزمایشگاه نیست.

یادآوری: رابطه ای که بیطرفی آزمایشگاه را تهدید می‌کند، می‌تواند مبتنی بر مالکیت، حاکمیت، مدیریت، کارکنان، منابع مشترک، تأمین مالی، قراردادها، بازاریابی (از جمله نشان تجاری سازی)  پرداخت کارمزد فروش یا سایر محرک‌ها برای ارجاع کارفرمایان جدید و همانند اینها باشد.

۴-۱-۵- چنانچه مخاطره‌ای نسبت به بیطرفی شناسایی شد، آزمایشگاه باید بتواند نحوه حذف یا به حداقل رساندن مخاطره را اثبات کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *