آشنایی الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 همراه با متن کامل ترجمه فارسی استاندارد

اشتراک گذاری

تخویرایش نهایی استاندارد در ۲۰۱۷:ISO/IEC 17025 نوامبر ۲۰۱۷ منتشر گردید. در این پست متن فارسی ویراش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017‌ آورده شده است. ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025 پیرو منطق فرایندی استاندارد ISO 9001 می‌باشد. الزامات ویرایش نهایی استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است. 

 

توجه: اگرچه در ترجمه این متن از نظرات کارشناسان مختلفی استفاده شده است، لیکن مترجم ادعایی برای بی نقص بودن متن پیش رو ندارند و مزید امتنان خواهد بود که اگر کاستی یا اشتباهی در ترجمه دیده می‌شود، ما را در تصحیح آن یاری فرمایید و برای بهبود متن ترجمه ما را از نظرات سازنده و سودمند خود بهرهمند نمایید.

دانلود فایل ترجمه فارسی ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

 

ساختار کلی استاندار در 2017:ISO/IEC 17025 د به صورت زیر درآمده است:

۱- دامنه کاربرد

۲- مراجع الزامی

۳- اصطلاحات و تعاریف

۴- الزامات عمومی

۴-۱- بی طرفی

۴-۲- محرمانگی

۵- الزامات ساختاری

۶- الزامات منابع

۶-۱- عمومی

۶-۲- کارکنان

۶-۳- تسهیلات و شرایط محیطی

۶-۴- تجهیزات

۶-۵- قابلیت ردیابی اندازه شناسی

۶-۶- محصولات و خدمات تامین شده بیرونی

۷- الزامات فرایندی

۷-۱- بررسی درخواست ها، مناقصه ها و قراردادها

۷-۲- انتخاب، تصدیق و صحه‌گذاری روش ها

۷-۲-۱- انتخاب و تصدیق روش ها

۷-۲-۲- صحه‎گذاری روش ها

۷-۳- نمونه برداری

۷-۴ جابجایی اقلام آزمون و کالیبراسیون

۷-۵- سوابق فنی

۷-۶- ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری

۷-۷- اطمینان از اعتبار نتایج

۷-۸- گزارش‌دهی نتایج

۷-۸-۱- عمومی

۷-۸-۲- الزامات عمومی برای گزارش‌دهی (آزمون، کالیبراسیون یا نمونه برداری)

۷-۸-۳- الزامات خاص برای گزارش‌دهی نتایج ازمون

۷-۸-۴- الزامات خاص برای گواهینامه کالیبراسیون

۷-۸-۵- گزارش نمونه برداری – الزامات خاص

۷-۸-۶- گزارش بیانیه انطباق

۷-۸-۷- گزارش‌دهی عقاید و تفسیر ها

۷-۸-۸- اصلاحیه‌های گزارش

۷-۹- شکایات

۷-۱۰- کار نامنطبق

۷-۱۱- کنترل داده ها و مدیریت اطلاعات

۸- الزامات سیستم مدیریت

۸-۱- گزینه ها

۸-۱-۱- عمومی

۸-۱-۲- گزینه الف

۸-۱-۳- گزینه ب

۸-۲- مستندسازی سیستم مدیریت (گزینه الف)

۸-۳- کنترل مدارک سیستم مدیریت (گزینه الف)

۸-۴- کنترل سوابق (گزینه الف)

۸-۵- اقدامات مربوط به ریسک‌ها و فرصت‌ها

۸-۶- بهبود (گزینه الف)

۸-۷- اقدامات اصلاحی (گزینه الف)

۸-۸- ممیزی های داخلی (گزینه الف)

۸-۹- بازنگری مدیریت (گزینه الف)

 

ساختار فرایندی استاندارد برای بند ۷ آن به صورت شکل زیر است.

دانلود متن استاندارد ISO/IEC 17025:2017

دریافت مشاوره برای دریافت و انتقال به ISO/IEC 17025:2017

 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

جهت برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

۹ دیدگاه‌

 1. ۴ آذر, ۱۳۹۹

  […] افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های بزرگترین شرکت قطعه سازی […]

 2. ۷ آذر, ۱۳۹۹

  […] افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه شرکت هنکل پاک وش به مدت ۱۶ […]

 3. ۲۷ فروردین, ۱۴۰۰

  […] QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و […]

 4. ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰

  […] QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه هورتاش آپادانا (آزمایشگاه مرجع […]

 5. ۵ خرداد, ۱۴۰۰

  […] QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه شرکت خاتم پلیمر به مدت ۱۶ ساعت […]

 6. ۱۱ تیر, ۱۴۰۰

  […] QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت چوب خزر کاسپین به […]

 7. ۴ شهریور, ۱۴۰۰

  […] QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت پالایش نفت جی به مدت […]

 8. ۴ دی, ۱۴۰۰

  […] افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت بازرسی فنی بهینه […]

 9. ۷ دی, ۱۴۰۰

  […] افزار QMSys GUM‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت تولیدی و صنعتی […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.